Doprava

1 DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla nasledujúci pracovný deň, no najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou celkovej ceny tovaru. Prepravné náklady sa pripočítavajú k celkovej hodnote objednávky podľa tabuľky, ktorú nájdete na hlavnej stránke elektronického obchodu v časti Dodacie podmienky.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 7 pracovných dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 7 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 5 pracovných dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

2 DOPRAVNÉ PODMIENKY

Osobný odber

Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v našej prevádzke Háj. Možnosť pre osobný odber treba uviesť v objednávke, aby sme Vám tovar vopred pripravili. Pri osobnom odbere neplatíte cenu prepravy. 

Doprava kuriérom  

Kuriér Vám tovar doručí osobne na Vami určenú adresu.  Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné odložiť a nafotiť kompletné balenie celej zásielky + nafotiť poškodený tovar a nahlásiť poškodenie zásielky najneskôr do 24 hodín od prebratia balíka na tel. číslo: 0903 735 213. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

Cena dopravy

 
 

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.