Biologický odformovací olej MOL Formoil Bio 160KG

MOL Formoil Bio je biologicky odbúrateľný odformovací pomocný separačný prostriedok, ktorý obsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlo bez obsahu aromátov, rastlinný olej a prísadu, ktorá zvyšuje separačné vlastnosti.

Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL463

592,72 € s DPH

+ -

MOL Formoil Bio 160KG

MOL Formoil Bio je biologicky odbúrateľný odformovací pomocný separačný prostriedok, ktorý obsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlo bez obsahu aromátov, rastlinný olej a prísadu, ktorá zvyšuje separačné vlastnosti. Časť rozpúšťadla sa odparí po aplikácii produktu na forme a zostávajúca tenká vrstva zaisťuje neskoršiu vynikajúcu separáciu. To zabraňuje zachytávaniu debnenia na výrobok a poskytuje dočasnú ochranu oceľových foriem proti korózii medzi jednotlivými použitiami. Môže byť použitý pre mazanie obvyklých debniacich materiálov, ako je oceľ, hliník, drevo, preglejka, atď. Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môže byť tiež použitý valček. Aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, odporúča sa odstrániť z povrchu formy pred aplikáciou prach a formu je potrebné po aplikácii utrieť čistou handrou. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie, ak sa výrobok používa v uzavretých priestoroch, kvôli odparujúcim sa rozpúšťadlám. Teplota formy nesmie byť v priebehu aplikácie vyššia ako 50°C.
ISO-L-B TYPICKÉ VLASTNOSTI
Vzhľad žltý, číry
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,811
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] 3,4
Bod tuhnutia [°C] - 48
Bod vzplanutia (Pensky-Martens) [°C] 70

Parametre

Balenie170 kg
Hmotnosť180 kg