Transformátorový olej MOL TO 40A 50KG

MOL TO 40A je inhibovaný izolačný olej, olejom plnené elektrické zariadenie, transformátory, prerušovače elektrického okruhu a spínače. Autorizovaný distribútor olejov a mazív MOL

Súhlasy:
ISO-L-N, IEC 60296 (2003), IEC 296 Class IA, BS 148 Class IA
Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL147

302,22 € s DPH

+ -

MOL TO 40A 50KG

MOL TO 40 je inhibovaný izolačný olej, ktorý obsahuje naftenické základové oleje a prísady, ktoré zabraňujú oxidácií a majú vynikajúce elektrické vlastnosti. Vyhovuje novým špecifikáciám korózie medi podľa noriem ASTM D 1275 B a IEC 62535 používaných v priemysle. Neobsahuje PCB, PCT alebo furánové zlúčeniny. Špecifikácie a súhlasy
ISO-L-N
IEC 60296 (2012)
IEC 60296 (2020) TVBI
IEC 296 Class IA
BS 148 Class IA
Vlastnosti Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,865
Kinematická viskozita pri 20 °C [mm2/s] 22
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] 9,3
Bod tuhnutia [°C] -45
Bod vzplanutia (Pensky-Martens) [°C] 155
Skúška na korozívnu síru (na striebornom pliešku) bez korózie
Skúška na korozívnu síru (150°C, 48 h) bez korózie
Skúška na korozívnu síru (150°C, 72 h) bez korózie
Prierazné napätie [kV]
- v dodanom stave [kV] 70
Stratový činiteľ (tg delta) pri 90 °C, 40-60 Hz 0,0006

Parametre

Balenie50kg
Hmotnosť55 kg