Benzín technický Technický benzín AUTEX 80/110 9L

  • Technický benzín AUTEX  80/110 9L

Technický benzín je na odmasťovanie a čistenie veľmi znečistených povrchov. Výroba náterových hmôt, príprava rozpúšťadiel a riedidiel, surovina pre chemické spracovanie.

Výrobca:
AUTEX
Dostupnosť:
Na sklade
Obj. čislo:
AUT83
Doba dodania:
Na sklade

28,01 € s DPH

+ -

Technický benzín AUTEX 80/110 9L

AUTEX Technický benzín 80/110 je rafinovaná a frakcionovaná zmes kvapalných prevážne parafinických ropných uhľovodíkov.
Bezfarebná číra kvapalina charakteristického slabého benzínového zápachu, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt.
Typický obsah benzénu a arómatov v nich neprekračuje hodnotu 0,001 % hm. PARAMETER
ŠPECIFIKÁCIA NORMA
Hustota pri 15 °C 0.690 - 0.725 g/cm3
EN ISO 12185
Kinematická viskozita pri 40 ° C max.1 mm2/s
EN ISO 3104
Počiatočný bod varu min. 80 °C
ASTM D 86
Finálny bod varu max. 110 °C
ASTM D 86
Celkové aromáty max. 0.01 % hm.
U.V.1IS
n-Hexán max. 4,9 % hm.
GC
Benzén max. 20 mg/kg
ASTM D 4367
Saybolt farba +30 min.
ASTM D 6045
Anilinový bod max.65°C
ASTM D 611
Obsah síry max. 1,0 mg/kg
ASTM D 5453
Index lomu pri 20 ° C 1.403
ASTM D 1218
TOC max 0,81kg/kg
Int.Met.
Sediment zbavený Visual Voda
zbavený Visual

Parametre

Balenie 9L
Hmotnosť7,1765 kg