Hlinité plastické mazivo MOL Aluroll 2EPG 8KG

MOL Aluroll 2EPG je pre zariadenia vystavené vysokému riziku zadretia, nízkootáčkové ložiská vystavené dynamickému zaťaženiu, vystavené vysokej vodnej záťaži, vystavené vibráciám. Autorizovaný distribútor olejov a mazív MOL

Súhlasy:
DIN 51502: KPF2P-20ISO 6743-9: L-XBEHB 2
Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL572

78,94 € s DPH

+ -

MOL Aluroll 2EPG 8KG

MOL Aluroll 2EPG je vysoko výkonné plastické mazivo vyrobené z vysoko viskózneho hlboko rafinovaného základového oleja a komplexného hlinitého spevňovadla. Má priaznivé odparovacie a oxidačné vlastnosti aj pri vysokých teplotách. Obsahuje prísady, ktoré znižujú opotrebovanie, potláčajú oxidáciu a koróziu, rovnako ako EP prísady a grafit, aby sa zabezpečil vynikajúci výkon. Je priľnavý a odolný voči vode, ktoré boli významne zlepšené polymérmi, umožňuje jeho použitie v mazacích miestach vystavených vysokému zaťaženiu v prítomnosti vody, napr. v zariadeniach oceliarní. Je to plastické mazivo hladkej štruktúry, polomäkkej konzistencie, čiernej farby. Teplotný rozsah použitia je od -20°C do +160°C. Špecifikácie a súhlasy
Konzistencia NLGI: NLGI 2
DIN 51502: KPF2P-20
ISO 6743-9: L-XBEHB 2
Vlastnosti Typické hodnoty
Vzhľad čierny, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 400
Bod skvapnutia [°C] 240
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 280
Mechanická stálosť - zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm] 10
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N] 2600
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm] 0,6
Timken test, únosnosť mazacieho filmu OK [Lb] 45
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 30
Korózia na oceľ (100°C/24 h) vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň] 1
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 3
Odlučivosť oleja [%(m/m)] 1,3
Tlak tečenia pri -20°C [mbar] 1300
Obsah grafitu [%(m/m)] 2

Parametre

Balenie8kg
Konzinstencia NLGINLGI 2