Kovoobrábacia kvapalina MOL Synaxol 200 10L

MOL Synaxol 200 je na brúsenie železných, ľahkých a neželezných kovoTrieskové obrábanie gulôčko-grafitových a šedých zliatin, tlakové skúšky rúrok, radiátorov, atď., detekcia netesností. Autorizovaný distribútor olejov a mazív MOL

Súhlasy:
EMAG,
Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL457

111,54 € s DPH

+ -

MOL Synaxol 200 10L

MOL Synaxol 200 je syntetická vodou miešateľná biologicky stála kovoobrábacia kvapalina s obsahom bóru. Tento produkt neobsahuje minerálne oleje, obsahuje emulgátory a inhibítory korózie. Na prípravu emulzie sa odporúča použiť zmiešavacie zariadenie. Koncentrát je vždy potrebný pridať do vody počas miešania. Koncentrácia pripravenej emulzie by sa mala skontrolovať pomocou kalibrovaného refraktometra. Refraktometrický faktor: 1,2. Vďaka vyváženej formulácii obsahujúcej amín a kyselinu boritú, je produkt odolný voči biologickému napadnutiu a vhodným zaobchádzaním je možné dosiahnuť dlhú životnosť. Čistota systému je určujúcim faktorom pokiaľ ide o dobu životnosti emulzie a preto sa odporúča použiť systémový čistič MOL Netsol SC pred každou výmenou. Odolnosť voči mikroorganizmom sa zabezpečí tým, že sa udržuje minimálna koncentrácia emulzie 4-5% (V/V). Špecifikácie a súhlasy
EMAG
ISO 6743-7: L-MAG Vlastnosti Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] 1,160
Hodnota pH emulzie (3% obj. vo vode tvrdosti 12 °N) 9,3
Penivosť emulzie (3% obj. vo vode tvrdosti 12 °N)
- okamžitá hodnota peny (3% obj. vo vode tvrdosti 12 °N) [cm3] 50
- čas do vymiznutia peny (3% obj. vo vode tvrdosti 12 °N) [s] 10
Protikorózny účinok - test na filtr. papieri (3% obj./ voda 12 °N) [stupeň] 0
Vzhľad emulzie (3% obj. vo vode tvrdosti 12 °N) priezračný

Parametre

Balenie10L
Norma743-7: L-MAG ISO 674
Hmotnosť9,8 kg