Olej pre prenos tepla MOL Thermol 32 170KG

MOL Thermol 32 je olej na prenos tepla pre uzavreté obehové systémy pre prenos tepla s nepriamym vyhrievaním a nútenou cirkuláciou. Autorizovaný distribútor olejov a mazív MOL

Súhlasy:
ISO-L-QBISO-L-QCDIN 51522 Q
Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL79

743,88 € s DPH

+ -

MOL Thermol 32 170KG

MOL Thermol 32 je olej pre prenos tepla na báze minerálneho základového oleja s vysokým viskozitným indexom a úzkym rozmedzím bodu varu. Maximálna povolená teplota filmu na povrchu ohrevného telesa je 340°C a v systéme je 310°C. Životnosť teplonosného média v značnej miere závisí od konštrukcie systému pre prenos tepla a na prevádzkových podmienkach. Životnosť môže byť až do 5 rokov, ak je systém správne navrhnutý a keď je chránený pred extrémnym pracovným zaťažením. Životnosť by sa mohla výrazne predĺžiť ak sa v expanznej nádobe použije inertná atmosféra napr. dusík) pri nízkom tlaku (pretlak 1,2-1,5 bar. Z bezpečnostných a ekonomických dôvodov sa odporúča skontrolovať stav oleja v pravidelných intervaloch, ale najmenej raz ročne. Manipulácia s MOL Thermol 32 je bezpečnejšia ako manipulácia s väčšinou iných syntetických olejov, pretože nie je toxický a má nízky tlak pár. Môže byť zbieraný ako opotrebovaný olej po jeho použití, pre recykláciu alebo likvidáciu. Fyzikálne vlastnosti považované za dôležité z hľadiska prenosu tepla sú umiestnené v samostatnej tabuľke, v závislosti na teplote. Špecifikácie a súhlasy
Viskozitná trieda: ISO VG 46
ISO-L-QB
ISO-L-QC
DIN 51522 Q
Vlastnosti Typické hodnoty
Farba 0,5
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,876
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] 43,6
Viskozitný index 98
Bod tuhnutia [°C] -15
Bod tuhnutia [°C] -15
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] 232
Conradsonov karbonizačný zvyšok (CCT) [%(m/m)] 0,02

Parametre

ViskozitaISO VG 32
Balenie170kg
Hmotnosť186 kg