Olej na prenos tepla MOL Thermol 68 10L

MOL THERMOL 68 sú vysokokvalitné teplonosné média na báze špeciálnych vysokorafinovaných olejov s vysokým indexom a úzkym destilačným rozmedzím.

Súhlasy:
ISO-L-QB, ISO-L-QC, DIN 51522 Q
Výrobca:
MOL
Obj. čislo:
MOL81

37,14 € s DPH

+ -

MOL Thermol 68 10L

MOL THERMOL 68 je olej pre prenos tepla s vysokým viskozitným indexom a úzkym destilačným rozmedzím. Maximálna povolená teplota filmu na povrchu ohrevného telesa je 350°C a v systéme je 330°C. Životnosť teplonosného média v značnej miere závisí od konštrukcie systému pre prenos tepla a na prevádzkových podmienkach. Životnosť môže byť až do 5 rokov, ak je systém správne navrhnutý a keď je chránený pred extrémnym pracovným zaťažením. Životnosť by sa mohla výrazne predĺžiť ak sa v expanznej nádobe použije inertná atmosféra (napr. dusík) pri nízkom tlaku (pretlak 1,2-1,5 bar). Z bezpečnostných a ekonomických dôvodov sa odporúča skontrolovať stav oleja v pravidelných intervaloch, ale najmenej raz ročne. Manipulácia s MOL Thermol 68 je bezpečnejšia ako manipulácia s väčšinou iných syntetických olejov, pretože nie je toxický a má nízky tlak pár. Môže byť zbieraný ako opotrebovaný olej po jeho použití, pre recykláciu alebo likvidáciu. Fyzikálne vlastnosti považované za dôležité z hľadiska prenosu tepla sú umiestnené v samostatnej tabuľke, v závislosti na teplote. ISO VG 68, ISO-L-QB, ISO-L-QC, DIN 51522 Q VLASTNOSTI
Farba (ASTM) 1,5
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,881
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] 70,2
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] 8,75
Viskozitný index 96
Bod tuhnutia [°C] -12
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] 260
Bod horenia (Cleveland) [°C] 295
Conradsonov karbonizačný zvyšok (CCT) [%(m/m)] 0,02

Parametre

ViskozitaISO VG 68
Balenie10L
Hmotnosť9,6 kg